អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងស្ថានទូត

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស - រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ : ប្រអប់សំបុត្រ ១៨, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៤៣០ ០២០

ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ០៣៨

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

ម៉ោងបើកបំរើការដល់សាធារណជន

- ផ្នែកកុងស៊ុល (ទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល)

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ ពេលរសៀលសំរាប់តែអ្នកបានណាត់​ជួបជាមុន។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ សំរាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ

បិទថ្ងៃអង្គារ.

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

- ទិវាចូលឆ្នាំសាកល ៖ ថ្ងៃសុក្រ​ ទី១ ខែមករា
- បុណ្យមាឃបូជា៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែកុម្ភៈ
- បុណ្យប៉ាក៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៨ ខែមីនា
- បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៣ និងព្រហស្បតិ៍​ ទី១៤ ខែមេសា
- បុណ្យវិសាខបូជា៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២០ ខែឧសភា
- ទិវាបុណ្យជាតិបារាំង៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា
- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែកញ្ញា
- បុណ្យទូសាំង៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យអុំទូក ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ និងថ្ងៃអង្គារទី១៥ ខែវិច្ឆិកា

កែប្រែចុងក្រោយ 15/01/2016

ត្រឡប់ទៅលើ