ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
fontsizeup fontsizedown

 français    Cambodian  
ទំព័រដើម » ស្ថានទូត » អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងស្ថានទូត


អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស - រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ : ប្រអប់សំបុត្រ ១៨, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៤៣០ ០២០

ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ០៣៨

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr


ម៉ោងបើកបំរើការដល់សាធារណជន

- ផ្នែកកុងស៊ុល (ទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល)

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ ពេលរសៀលសំរាប់តែអ្នកបានណាត់​ជួបជាមុន។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ សំរាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ

បិទថ្ងៃអង្គារ.


ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

- ទិវាចូលឆ្នាំសាកល ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១ ខែមករា

- បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៤ ខែមេសា
- បុណ្យ Pâques ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២១ ខែមេសា
- ទិវាពលកម្មអន្ដរជាតិ ៖ ថ្ងៃព្រហស្ប​តិ៍ ទី១ ខែឧសភា
- វិសាខបូជា ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែឧសភា
- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ និង អង្គារ ទី២៣ ខែតុលា
- បុណ្យអុំទូក ៖ ថ្ងៃព្រហស្ប​តិ៍ ទី៦ និង សុក្រ ទី៧ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យណូអែល ៖ ថ្ងៃព្រហស្ប​តិ៍ ទី២៥ ខែធ្នូ


កែប្រែចុងក្រោយ 5 ខែ កុម្ភៈ 2014

គេហទំព័រផេ្សងៗ