អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងស្ថានទូត

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស - រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ : ប្រអប់សំបុត្រ ១៨, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៤៣០ ០២០

ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ០៣៨

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

ម៉ោងបើកបំរើការដល់សាធារណជន

- ផ្នែកកុងស៊ុល (ទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល)

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ ពេលរសៀលសំរាប់តែអ្នកបានណាត់​ជួបជាមុន។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ សំរាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ

បិទថ្ងៃអង្គារ.

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

- ទិវាចូលឆ្នាំសាកល ៖ ថ្ងៃព្រហសប្បតិ៍​ ទី១ ខែមករា
- បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ និងព្រហសប្បតិ៍​ ទី១៦ ខែមេសា
- ទិវាពលកម្មអន្ដរជាតិ ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែឧសភា
- ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ៖ ថ្ងៃព្រហសប្បតិ៍​ ទី២៤ ខែកញ្ញា
- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១២ និង អង្គារ ទី១៣ ខែតុលា
- បុណ្យអុំទូក ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យណូអែល ៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី២៥ ខែធ្នូ

កែប្រែចុងក្រោយ 05/02/2015

ត្រឡប់ទៅលើ