ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា
fontsizeup fontsizedown

 français    Cambodian  
[ស្ូមអាន...] ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យជាតិបារាំង

ទំព័រមុខ

16.07.2014
កាល​ពីថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ ស្ថា​ន​ទូតបារាំង​បានប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ជាតិ​បា​រាំង​។ ក្នុង​​​​ឱកាស​​​​​នោះ លោក ហ្សង់ក្លូដ ពាំបឺហ្វ ឯក​​អគ្គរដ្ឋទូត​បា​រាំង បាន​​​ទទួល​​​ស្វាគមន៍​​​​​ឯក​ឧត្តម​ឧបនាយ​ក​រដ្ឋ​មន្ត្រី សុខ អាន ព្រមទាំង​​ភ្ញៀវ​ជាតិ និង​​អន្តរជាតិ​​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។ [ស្ូមអាន...]

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : 023 430 020 / ទូរសារ : 023 430 037

ប្រកា​​​​​​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវដឹ​ង

គេហទំព័រផេ្សងៗ

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS