វិទ្យាល័យ Le Mans Sud បារាំង​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

JPEG

គ្រូបង្រៀន​២រូប ឯកសារវិទូ១រូប និងសិស្ស​៣រូប នៃ​វិទ្យាល័យ Le Mans Sud ប្រទេស​បារាំង បាន​មក​បំពេញ​បេសកកម្ម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី២៣​ដល់ទី៣០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០០៩ ។ ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាំងពី​ឆ្នាំ២០០៥ រវាង​វិទ្យាល័យ​បារាំង និង​វិទ្យាល័យ​ពីរភាសា​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ។

ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនេះ ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យ​បារាំង​បានរៀបចំ​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ចំនួនបី ដើម្បី​ចេញរំលែក​បទពិសោធន៍​របស់ខ្លួន​ដល់ភាគីកម្ពុជា ដោយ​ផ្តោតលើ ៖

- ការគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ និងរបៀបស្រាវជ្រាវឯកសារ

- វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀននិយាយភាសាបារាំង

- វិធីសាស្ត្រគរុកោសល្យផ្សេងៗសំរាប់ថ្នាក់​ដែលមាន​សិស្ស​ច្រើន ។

ក្រៅពីការចូលរួមពីសំណាក់គ្រូបង្រៀននៃ​វិទ្យាល័យ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ​បាន​ទទួល​សិក្ខាកាម​ជាច្រើន​ទៀត​មកពី​គ្រឹះស្ថាន​ខាងក្រៅ​មួយចំនួន ដែលស្ថិត​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​គំរោង​សហប្រតិបត្តិការ​បារាំង « VALOFRASE » (លើកកំពស់​ភាសា​បារាំង​នៅ​អាស៊ីអគ្នេយ៍) ៈ

- បណ្ណារក្សមកពីគ្រឹះស្ថានពីរភាសាផ្សេងៗ ៖ ១១នាក់

- សាស្ត្រាចារ្យភាសាបារាំងថ្នាក់ពីរភាសា និងប្រធាន​ក្រុម​បច្ចេកទេស​នៃ​គ្រឹះស្ថាន​ពីរភាសា​មកពី​ទូទាំង​ប្រទេស ៖ ១១នាក់

- គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ដំបូងមកពីក្រុងព្រះសីហនុ និង​ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ១៧នាក់ ។

កែប្រែចុងក្រោយ 30/10/2009

ត្រឡប់ទៅលើ